Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem e-shopu (dále prodávající) a zákazníkem (dále kupující). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Učiněním objednávky se kupující zavazuje zaplatit objednané zboží zvoleným způsobem, včetně nákladů na dopravu zboží od prodejce ke kupujícímu. Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení dodat zboží kupujícímu, a to v objednaném množství, ve stanovené kvalitě a zvoleným způsobem dopravy. V případě, že se na straně prodávajícího vyskytnou okolnosti, které brání splnění výše uvedených podmínek, je povinen co nejdříve kontaktovat kupujícího a domluvit se s ním na dalším postupu. V takovém případě má kupující právo na odstoupení od návrhu kupní smlouvy i od kupní smlouvy samotné.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve stavu, který odpovídá nabídce v e-shopu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Prodávající se zavazuje dodávat zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva vzniká a) v případě platby předem zaplacením částky za zboží a dopravu tak, jak je stanovena v návrhu kupní smlouvy nebo b) v případě platby na dobírky převzetím zboží kupujícím a jeho úhradou.  V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky osobně nebo telefonicky - v takových případech je prodávající kupujího neprodleně kontaktovat.

Kupující je zodpovědný za správnost zadaných doručovacích údajů. Nejsou-li uvedeny správné doručovací údaje a to vede k nedoručení zásilky, bude

  • v případě platby předem zboží zasláno opětovně pouze po dopředném uhrazení nově vzniklých nákladů na poštovné nebo bude částka uhrazená za zboží vrácena objednateli zpět, snížená o účtované poštovné.
  • v případě platby na dobírku bude zboží zasláno znovu pouze po uhrazení celé částky předem na účet s tím, že poštovné musí být urazeno dvakrát.
  • nebude-li objednatel požadovat opakované zaslání zboží objednané na dobírku, bude po objednateli vymáháno uhrazení vzniklých nákladů, tj, poštovné a doběrečné + 10 Kč.


V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, vyhrazuje si prodávají právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, která vznikla v situaci, kdy prodávající z důvodu lidské či technické chyby nabídl k prodeji zboží za cenu výrazně mimo bežný rámec prodeje - za takovéto chyby se považují zejména slevy vyšší než 50% z běžné ceny prodkutu, pokud o této slevě výrobce současně explicitně neinformoval na svých facebookových stránkách nebo v emailovém newsletteru.
 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka (návrh kupní smlouvy) je přijata odesláním potvrzovacího emailu, který  vám zašleme e-mailem obvykle během několika minut od objednání, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností či problémů Vás budeme samozřejmě kontaktovat.Neobrží-li kupující potvrzení objednávky, je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícícho.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku, pokud není odeslána, může kupující zrušit pouze před fyzickým odesláním zboží (nemusí být shodné s časem odeslání amilové informace o expedici). Zrušení objednávky před odesláním lze provést výhradně na základě telefonické domluvy.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou buďto jako doporučenou zásilku nebo na dobírku v závislosti na zvoleném způsobu platby. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží a odvíjí se od ceníku poštovních služeb České pošty a.s. V případě zájmu lze s kupujícím dohodnou jiný než nabízený způsob dopravy, cena se pak tvoří individuálně na základě požadavků zákazníka. Konktrétní cena poštovného se zobrazí před konečným potvrzením objednávky. Podrobnosti pod odkazem "jak nakupovat".

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je max. 7 dnů, není-li uvedeno nebo domluveno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Pokud zboží neobdržíte do 7 dnů od objednávky, resp. jejího zaplacení, kontaktujte nás. Neobdrží-li zákazník zboží do 3 dnů od oznámení od odeslání zásilky, je povinnen o této skutečnosti informovat odesilatele zásilky. Informace o prodloužení dodací lhůty je prodávající povinen uvádět na úvodní stránce eshopu.

7) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo do 14 dnů od obdržení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a musí být vráceno v kompletním stavu. Potraviny a koření musí být zabaleny v nepoškozeném původním obalu  a nesmí vykazovat známky poškození způsobeného kupujícím a/nebo přepravcem. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční doba zboží je dána zákonem v délce 24 měsíců od data prodeje. V případě zboží s omezenou trvanlivostí je záruční doba vymezená uvedeným datem spotřeby, resp. datem minimální trvanlivosti. Záruka může být uplatněna pouze při dodržení podmínek užití, skladování apod. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady způsobené přepravcem neručíme a je nutné je reklamovat přímo u přepravce.


Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, na ICQ nebo skypu
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu
4) číslo objednávky (zjistíte po přihlášení do eshopu)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tj. přijetí zboží zaslaného na reklamaci.  


 

Název firmy

Tomáš Paleta

Adresa: Ostravská 39
Město: 747 70, Opava 9
IČ:
76532780
Tel.: 608 935043
DIČ: CZ 7909265419


Náležitosti, které nejsou předmětem Obchodních podmínek se řídí relevatními zákony a předpisy:

- zák č. 89/2012 (občanský zákoník)
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

 

 

zpět
Vaše IP adresa je: 18.208.187.128
Copyright © 2022 Samoopalovací. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver